Najpopularniejszym sposobem na finansowanie rozwoju działalności jest kredyt bankowy. Niestety, podstawową wadą komercyjnych źródeł wsparcia jest konieczność zwrotu pieniędzy wraz z wysokimi odsetkami. Dlatego część przedsiębiorców woli skorzystać z finansów publicznych w formie dotacji lub subwencji, czyli pożyczek bezzwrotnych. Ten sposób finansowania jest szczególnie popularny wśród instytucji państwowych, w tym samorządów terytorialnych. Choć w mowie potocznej często zamiennie posługujemy się tymi terminami, dotacja a subwencja to dwa różne źródła finansowania. Czym się różnią?

Na czym polega dofinansowanie w postaci dotacji?

Dotacja to bezzwrotne dofinansowanie udzielane przez państwo na rzecz osób fizycznych, firm prywatnych oraz instytucji publicznych. Dotacja ma na celu wsparcie rozwoju działalności, jednakże sposób rozdysponowania pieniędzy jest zależny od organu nadającego.

Co więcej, podmiot starający się o dofinansowanie musi spełnić warunki określone w regulaminie przyznawania dotacji i często musi udowodnić swoją przewagę nad konkurencją. Dobrym przykładem dotacji jest dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności. Tego rodzaju wsparcie jest skierowane tylko do osób zarejestrowanych w UP i  zakwalifikowanych do II profilu pomocy, które muszą spełnić szereg innych warunków wymaganych przez urząd.

Jeśli zatem potencjalny przedsiębiorca nie spełnia wszystkich wymogów regulaminu i wykazuje mniejsze zaangażowanie niż inni wnioskodawcy (np. nie ma wkładu własnego ani biznesplanu), urząd może odmówić wsparcia. W dodatku dotacja dla bezrobotnych może być zagospodarowana tylko w sposób określony przez UP. Przykładowo, przedsiębiorca może przeznaczyć pieniądze na zakup towarów i urządzeń do firmy, ale nie może wykorzystać ich na zapłatę składek ZUZ czy szkolenia dla pracowników.

Dotacja a subwencja – czym się różnią?

Podobnie jak dotacja, subwencja również nie wymaga zwrotu pieniędzy i może być skierowana zarówno do osób fizycznych i prywatnych przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych. Subwencja to rodzaj zapomogi udzielanej przez państwo w celu wsparcia rozwoju działalności.

Jednak w odróżnieniu od dotacji, sposób zagospodarowania środków ze subwencji zależy od samego beneficjenta, tzn. organ nadający nie może narzucić, na co pieniądze powinny zostać wydane. W dodatku otrzymanie subwencji jest zagwarantowane prawnie – jeśli w budżecie zaplanowano dofinansowanie określonego podmiotu, wówczas pieniądze z pewnością trafią do zainteresowanego. Beneficjent nie musi konkurować z innymi podmiotami ani spełniać dodatkowych wymogów otrzymania subwencji. Natomiast może dysponować środkami we własnym zakresie, przeznaczając je na realizację prac własnych i zleconych.

Podstawowa różnica pomiędzy dotacją a subwencją polega zatem na uznaniowym charakterze tej pierwszej. Podczas gdy subwencja przyjmuje postać roszczenia prawnego, dotacja jest przyznawana niejako w drodze „konkursu”, w którym wnioskodawca musi spełnić warunki określone regulaminem i wykazać zasadność swojej prośby.

[Głosów:72    Średnia:2.6/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ