Rozkręcenie firmy wymaga budżetu. Niestety, dobrymi chęciami nie zapłacimy za maszyny produkcyjne, wynajęcie lokalu biurowego czy zaopatrzenie sklepu. Wydatki związane z działalnością gospodarczą mnożą się w zastraszającym tempie, dlatego wielu przedsiębiorców szuka zewnętrznych źródeł finansowania. Dotacja dla bezrobotnych przyznawana przez urząd pracy może być dobrą alternatywą wobec najpopularniejszego rozwiązania, jakim jest kredyt dla nowych firm. A oto najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące finansowego wsparcia dla początkujących przedsiębiorców.

Czy pieniądze na założenie firmy trzeba zawracać?

Dotacja udzielana przez urząd pracy z założenia jest  bezzwrotną i jednorazową formą wsparcia. Przedsiębiorca nie musi zatem oddawać pieniędzy ani spłacać żadnych odsetek. Warunek jest jeden – firma musi funkcjonować co najmniej 12 miesięcy, wcześniejsze zlikwidowanie działalności wiąże się z koniecznością zwrotu dotacji.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dotację dla bezrobotnych?

Najpierw potencjalny przedsiębiorca musi zarejestrować się w urzędzie pracy – właściwym dla swojego miejsca zamieszkania/pobytu lub miejscowości, w której chce prowadzić działalność. Następnie musi zostać zakwalifikowany do II profilu pomocy, którego program uprawnia do skorzystania ze szkoleń, doradztwa zawodowego, pożyczek i dotacji. W terminie naboru ogłoszonym przez UP należy złożyć wiosek wraz z załącznikami wymaganymi przez swój urząd – jego rozpatrzenie zwykle trwa ok. 30 dni. W razie przychylnej decyzji urzędników dotacja dla bezrobotnych zostanie przyznana po zawarciu umowy pomiędzy przedsiębiorcą a starostą, za pośrednictwem urzędu pracy.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji dla nowych firm?

Urząd pracy udziela dofinansowania jedynie na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Pieniądze nie są przeznaczone dla spółek, spółdzielni, fundacji oraz innych form prowadzenia działalności. Dotacja na założenie firmy może finansować:

  • zakup urządzeń biurowych, maszyn produkcyjnych, mebli, oprogramowania itp.
  • zakup towaru do handlu, surowców i materiałów do produkcji
  • remont i adaptację pomieszczeń firmowych
  • pomoc prawną i doradztwo w kwestii prowadzania firmy
  • koszty marketingowe
  • działalność w sieci internetowej.

Czy do wniosku o dofinansowanie trzeba dołączyć biznesplan?

Choć sam formularz dostarczy urzędnikowi większości informacji, które powinny pojawić się w biznesplanie, warto z własnej inicjatywy przygotować taki dokument. Nie jest wprawdzie wymagany, ale urzędnicy zyskają dowód zaangażowania i dobrego przygotowania przedsiębiorcy do zarządzania firmą.

Czy dotacja na firmę wymaga poręczenia?

Dotacja dla bezrobotnych pochodzi z finansów publicznych, dlatego urząd musi zabezpieczyć się na wypadek zerwania umowy. Najczęściej wymaga się poręczenia pożyczki przez dwie osoby. Urząd może również dopuścić zabezpieczenie w postaci weksla z poręczycielem, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego na dobrowolne poddanie się egzekucji.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ