Projekt Operacyjny Innowacyjna Gospodarka od lat przewiduje również dotacje na projekt badawczy. Jest to wsparcie dla firm prowadzących prace tego rodzaju, a przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet kilkanaście milionów złotych.

Jakie projekty są dofinansowywane? Firmy mogą liczyć m.in. na uzyskanie dotacji na projekt badawczy w ramach priorytetowych obszarów nauki i technologii, na projekty, które będą mogły być bezpośrednio stosowane w praktyce, a także projekty celowe, czyli takie, które są realizowane przez podmioty mogące zastosować wyniki projektu badawczego w praktyce.

Jakie wydatki sfinansuje dotacja na projekt badawczy?

Dotacja na projekt badawczy jest przyznawana na określone wydatki. Co więc można finansować dzięki unijnym środkom? Dobrą wiadomością dla osób, które w całości poświęcają się pracy nad projektem, jest to, że dotacja może pokrywać wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składkami. Nie wszystkie unijne dotacje pozwalają na finansowanie wynagrodzeń. W tym wypadku jednak można bez problemu pokryć koszty zatrudnienia wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych w realizowanie projektu.

Finansować można także zakup lub wynajem sprzętu oraz aparatury niezbędnych do realizacji projektu, a także pokryć koszty amortyzacji budynku w okresie, w którym są one wykorzystywane do realizacji projektów.

Dotacja na projekt badawczy może być przeznaczona także na zakup dóbr niematerialnych. Za pieniądze z dofinansowania można wykupić licencje, patenty, know-how oraz tzw. nieopatentowaną wiedzę techniczną. Ponadto osoby zajmujące się realizacją projektu mogą wykupić badania lub usługi doradcze na potrzeby projektu. Warto podkreślić, że wszelkie dobra tego rodzaju powinny być nabywane po cenach rynkowych.

Do listy rzeczy, które można sfinansować z dotacji, doliczyć trzeba także koszty ogólne (do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych), koszty operacyjne – w tym zakup materiałów i środków eksploatacyjnych, a także instrumenty zabezpieczające.

Dla kogo dotacja na projekt badawczy?

Nie wystarczy sam wniosek, by otrzymać dotację na projekt badawczy. Każdy przedsiębiorca, który chce skorzystać z takiego wsparcia musi spełniać odpowiednie warunki. Przede wszystkim projekt powinien nosić znamiona innowacyjności. Powinno też istnieć realne zapotrzebowanie na danych produkt, usługę lub technologię, która ma powstać w wyniku realizacji projektu. Taka potrzeba powinna stanowić ekonomiczne uzasadnienie projektu – świadczyć o tym, że inwestycja będzie opłacalna.

Osoba, dla której przeznaczona będzie dotacja na projekt badawczy powinna też dysponować odpowiednimi zdolnościami technicznymi oraz kadrą B+R, które pozwolą na sprawne przeprowadzenie badań. Wnioskodawca powinien też wskazać na własne możliwości wdrożenia wyników badań.

Ponadto w wymaganiach dotyczących projektów znajdziemy zapisy o tym, że wszystkie planowane wydatki muszą mieć racjonalne uzasadnienie i być adekwatne do zakresu i celów projektu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ