Outsourcing najkrócej zdefiniować można jako korzystanie z usług firmy zewnętrznej – polega na przekazaniu wykonawcom konkretnych zadań biznesowych, projektów, funkcji czy obsługi danego sektora działalności. Usługi outsourcingowe obejmują zazwyczaj działy pomocnicze, a nie strategiczne obszary działalności.

Samo słowo outsourcing pochodzi z języka angielskiego i oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł. Usługi outsourcingowe pozwalają firmom na minimalizację kosztów prowadzenia działalności. Nie polegają jednak na jednorazowych zleceniach, lecz na stałej, długotrwałej kooperacji między przedsiębiorstwami. Na mocy umowy określone są zadania powierzane firmie zewnętrznej. Narzędzie to pozwala na odciążenie pracowników i skupienie się na strategicznych działaniach, co przekłada się na późniejszy rozwój firmy. Wygenerowane dzięki temu środki pozwalają na inwestycje w sektory, które dają przedsiębiorstwu przewagę nad konkurencją. Tym samym zwiększa się zarówno efektywność działów przejętych przez firmę zewnętrzną, jak i tych strategicznych dla danej firmy. Outsourcing umożliwia stworzenie racjonalnych struktur organizacyjnych i usprawnienie działalności. Uwagę należy zwrócić na fakt, że działy poboczne wymagają specjalistycznej wiedzy i wyposażenia, a inwestycja w nie często nie jest dla firm opłacalna, dlatego też forma reorganizacji przedsiębiorstwa, jaką jest powierzenie części działań firmie zewnętrznej, niesie za sobą korzyści ekonomiczne na wielu płaszczyznach.

Rozwiązanie cenione przez przedsiębiorców

Na popularność outsourcingu wpłynęło to, że proponowane usługi zewnętrzne osiągają wyższą jakość oraz to, że firma odciążona zostaje z wielu inwestycji – zleceniobiorca zazwyczaj dysponuje specjalistycznym sprzętem, nowoczesnymi technologiami oraz posiada personel o wysokich kwalifikacjach. Równie ważny jest fakt, że outsourcing niesie za sobą koszty niższe o 15-20% niż prowadzenie wewnętrznego działu lub obsadzenie stanowiska, a tym samym pozwala wygenerować znaczne oszczędności. Dlatego też z outsourcingu korzystają zarówno małe, jak i duże firmy; usługę można dopasować do konkretnych potrzeb, korzystając z outsourcingu pełnego lub selektywnego – w drugim wypadku przekazuje się na zewnątrz wykonywanie jedynie części obowiązków.

Wśród działów i usług, które najczęściej objęte są outsourcingiem, znajdują się: księgowość i rachunkowość, kadry, logistyka i transport, administracja, audyt wewnętrzny, administracja systemów informatycznych, zaopatrzenie, sprzątanie czy marketing.

Wiele korzyści

Tak jak niejednokrotnie wspomnieliśmy, największą zaletą tego typu rozwiązania jest wygenerowanie znacznych oszczędności, ale outsourcing niesie za sobą wiele innych korzyści. Pozwala na współpracę ze specjalistami z danej dziedziny, którzy posiadają wiedzę ekspercką, dostęp do najnowszych narzędzi i aktualnych informacji. Dzięki niemu można wprowadzić do firmy rozwiązania, których bez takiej współpracy nie bylibyśmy w stanie samodzielnie wdrożyć. Kolejną zaletą outsourcingu jest znaczna oszczędność czasu i odciążenie pracowników, które odczuwalne są szczególnie w mniejszych firmach. To z kolei przekłada się np. na możliwość wykonywania większej ilości zleceń czy projektów.

Korzyści, które daje firmom outsourcing, bardzo szybko przyczyniły się do ogromnej popularności tego rozwiązania. Powstaje coraz więcej firm outsourcingowych, co jest również korzystne dla specjalistów w nich pracujących – mają szansę na intensywny rozwój.

Źródło: MDDP Outsourcing – Outsourcing kadr i płac

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ