Na szkoleniach forex często poruszany jest temat skuteczności interwencji banków centralnych na rynku walutowym. Wielu ekspertów i inwestorów jest przekonanych, że interwencje te wprowadzają tylko chwilowe zmiany, a w niedługim czasie kursy walut i tak wracają co rynkowych trendów. Panuje przekonanie, że gra popytu i podaży ma zdecydowanie większe znaczenie niż działania podejmowane przez instytucje prowadzące politykę monetarną.

Jest jednak jeden typ interwencji bezpośrednich, który dotychczas w średnim okresie przynosił zamierzone skutki – tak zwane „joint interventions”, które wymagają współdziałania dwóch lub więcej banków centralnych. Ich cel nie jest ograniczony do realizacji interesów jednego kraju, a często mają zasięg globalny.

Przykładami takich połączonych interwencji są:

  1. Zawarte między rządami Francji, Niemiec Zachodnich, Wielkiej Brytanii, Japonii i USA w 1985 roku Porozumienie Plaza (z ang. Plaza Accord). Banki centralne miały na celu osłabienie dolara względem jena japońskiego oraz marki niemieckiej. Interwencja kosztowała 10 miliardów dolarów, a jej efektem było osłabienie się dolara w stosunku do jena o 51 procent do roku 1987.
  2. Zawarte w 1987 roku Porozumienie Louvre (z ang. Louvre Accord) zawarte między krajami grupy G6. Celem było stabilizacja rynku walutowego oraz powstrzymanie skutków poprzedniej interwencji, czyli wyhamowanie utraty wartości przez dolara. Efektem działań było wzmocnienie wartości dolara w okresie kolejnych 18 miesięcy.
  3. Warta 7 miliardów dolarów interwencja banków centralnych Wielkiej Brytanii, USA, Kanady oraz Europejskiego Banku Centralnego z 2000 roku Grupa G7 mająca na celu  umocnienie euro. Prognozy walutowe mówiły o podniesieniu wartości europejskiej waluty z poziomu 85 do 90 centów.
  4. Prowadzone w latach 1995 oraz 1998 skoordynowane interwencje Fed i Banku Japonii Pierwsza miała na celu powstrzymanie osłabiania się dolara względem japońskiego jena, natomiast druga wparcie jena.

Interwencje te jednak podejmowane były niezwykle rzadko, ponieważ by były skuteczne spełnionych musi zostać kilka warunków, wśród których można wymienić następujące:

  1. Cel interwencji musi zostać zaakceptowany przez więcej niż jeden kraj.
  2. Interwencje muszą być prowadzone w sposób zintegrowany.
  3. Skala podejmowanych działań musi być na tyle duża, żeby oprzeć się reakcjom odwetowym.
  4. Wynik działań interwencyjnych nie może być niekorzystny dla gospodarek wewnętrznych krajów będących stronami porozumienia.

Tylko tak prowadzone przedsięwzięcia pozwalają realizować założone cele. Otwarte pozostaje również pytanie czy w czasach rosnącej dominacji polityki populistycznej takie porozumienia będą w ogóle zawierane.

Źródło: Mpac-forex.com – szkolenia Forex

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ