Wybór magazynu dla przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od rodzaju działalności prowadzonej przez firmę i charakterystyki towaru, który ma być składowany. Towar, który jest odporny na warunki atmosferyczne, takie jak: opady, niska i wysoka temperatura, może być przechowywany w magazynach otwartych. Inne rodzaje towaru powinny trafiać do magazynów przynajmniej częściowo zadaszonych.

Magazyn otwarty z powierzchnią gruntową lub twardą

Magazyn otwarty stanowi wyodrębnioną przestrzeń z nawierzchnią gruntową lub utwardzoną. Taki plac nie ma zadaszenia. Towar składuje się bezpośrednio na podłożu. Magazyny otwarte można podzielić na place składowe i terminale kontenerowe.

Place składowe są przeznaczone do składowania towaru i muszą być zbudowane w taki sposób, żeby bez przeszkód przebiegał na nich transport magazynowy, a także załadunek i rozładunek. Odstępy między stosami palet muszą być zatem na tyle duże, aby mogły poruszać się w nich i swobodnie manewrować wózki jezdniowe. Twardość nawierzchni także powinna być adekwatna do ciężarów przewożonych wózkami. Wymiary wózków oraz inne ich parametry wpływające na logistykę magazynową można sprawdzić jeszcze przed zakupem, w folderze informacyjnym producenta lub na jego stronie internetowej, udostępnia je np. firma Still – still.pl.

Terminale kontenerowe są powierzchniami, na których składane są kontenery z towarem tak, aby możliwe było przeniesienie ich z jednego środka transportu na drugi. Często znajdują się one w pobliżu portów morskich. Kontenery dowiezione tam tirami przenoszone są na pokład statku transportowego. W magazynach otwartych można przechowywać towar opakowany, odporny na opady oraz niską lub wysoką temperaturę, np. odlewy hutnicze i piasek.

Magazyn półotwarty

Magazyn półotwarty to przestrzeń wydzielona z otoczenia przegrodami, która przynajmniej z jednej strony jest niezabudowana. Pozostałe ściany mogą być ażurowe lub pełne. Rodzajem zadaszonego magazynu półotwartego jest wiata. W magazynach tego typu składuje się towar, który nie traci na jakości pod wpływem niskich lub wysokich temperatur, nie jest jednak odporny na opady oraz promienie słoneczne. Do takich materiałów należy np. drewno oraz niektóre materiały budowlane i instalacyjne.

Magazyn zamknięty

Magazyn zamknięty ma cztery ściany oraz zadaszenie. Do magazynów tego rodzaju należą zarówno hale magazynowe, jak i silosy na zboże. Magazyny zamknięte mają najszersze zastosowanie dzięki temu, że dobrze chronią towar przed działaniem warunków atmosferycznych, a ponadto możliwe jest w nich zainstalowanie urządzeń chłodzących lub grzewczych, a także klimatyzacji. Można w nich stworzyć warunki do przechowywania nawet nietrwałych produktów przemysłu spożywczego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ