Ceny złota i srebra sobą ze sobą powiązane. Relacja między nimi nie jest jednak prosta. Istnieje specjalny wskaźnik, który określa wartość tych dwóch metali względem siebie. To Gold/Silver Ratio. Wskaźnik ten, oznaczający stosunek między cenami obydwu metali, przede wszystkim pomaga zdecydować, co warto w danym momencie kupić, a co sprzedać. Warto zaobserwować, w jaki sposób kształtuje się ten wskaźnik, aby podejmować najlepsze decyzje inwestycyjne.

W jaki sposób kształtuje się sprzedaż złota i sprzedaż srebra?

Jak wszyscy wiemy, złoto jest metalem przede wszystkim wykorzystywanym do celów jubilerskich, możemy również nabyć złoto inwestycyjne. Do celów przemysłowych wykorzystuje się jedynie 10% tego surowca. Nieco inaczej wygląda kwestia srebra, które jest metalem wykorzystywanym głównie w przemyśle. To właśnie przemysł generuje największy popyt na srebro (aż 54%). Metal ten również stosunkowo rzadko poddawany jest recyklingowi. Z tego powodu największe światowe koncerny skupują srebro. 

Ilość wyprodukowanego srebra znacząco przekracza obecnie ilość wyprodukowanego złota. Dotychczas wyprodukowano 1690 tysięcy ton srebra i 182 tysiące ton złota. To oznacza stosunek około 9,2:1. Musi to w znaczący sposób wpływać na relację cen srebra i złota.

Po upadku systemu z Bretton Woods…- jak kształtował się wskaźnik gold/silver ratio na przestrzeni ostatnich czterdziestu pięciu lat?

Warto prześledzić jak na przestrzeni lat kształtował się wskaźnik Gold/Silver Ratio. Za punkt wyjścia warto przyjąć moment upadku systemu z Bretton Woods, od kiedy to zaczął się kształtować wolny rynek złota. W przeciągu ostatnich czterdziestu pięciu lat wskaźnik ten przyjmował krańcowo różne wartości: od kilkunastu do stu. Przeciętnie jego wartość wynosiła około sześćdziesięciu.

Najniższy poziom wskaźnika

Warto zwrócić uwagę na to, kiedy zanotowano najniższy poziom tego wskaźnika: miało to miejsce w 1971 roku, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o rezygnacji z wymienialności dolara na złoto. Wtedy też wskaźnik gold/silver ratio spadł poniżej dwudziestu. Podobnie niski poziom wskaźnika zanotowano na początku 1980 roku, co wiązało się z nagłym drastycznym wzrostem cen obydwu tych metali szlachetnych. Wtedy też srebro drożało ze względu na manipulacje braci Hunt windujących ceny, natomiast na cenę złota miał wpływ przede wszystkim kryzys polityczny, jaki miał miejsce w Iraku i Afganistanie.

Kiedy wskaźnik był najwyższy

Najwyższy poziom wskaźnika – powyżej 90 – utrzymywał się jedynie przez około 2% analizowanego czasu. Miało to miejsce w latach 1990-93. Poziom ten był porównywalny z poziomem z 1939 roku, w przededniu drugiej wojny światowej, kiedy kończył się kryzys w USA.
Wysoki poziom wskaźnika Gold/Silver Ratio w latach 1990-1993 związany jest ze znacznym spadkiem zapotrzebowania przemysłu na srebro.

Podejmuj najlepsze decyzje inwestycyjne

Obecnie wartość wskaźnika wynosi około 75. Eksperci wskazują na duże niedowartościowanie ceny srebra względem ceny złota. To może powodować, że w nieodległej przyszłości ceny srebra będą powoli rosnąć.

Jeżeli planujemy sprzedaż naszych walorów, należy przyglądać się uważniej temu, jak kształtuje się wskaźnik gold/silver ratio. To pomoże nam przewidywać kształtowanie się trendów i podejmować najlepsze decyzje inwestycyjne. Oczywiście ważnym elementem jest również wybór odpowiedniego skupu srebra i złota, gdzie ceny odzwierciedlają rynkowe realia – stawiajmy na sprawdzone firmy takie jakie grupa 79Element, które obecne są na polskim rynku od wielu i posiadają nieposzlakowaną opinię   

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ