Jak obliczyć należności krótkoterminowe? – Ekspertowy Artykuł

Jak obliczyć należności krótkoterminowe?

Wprowadzenie

W dzisiejszym artykule omówimy, jak obliczyć należności krótkoterminowe. Należności krótkoterminowe są ważnym elementem w zarządzaniu finansami firm. Wiedza na temat sposobu obliczania tych należności jest niezbędna dla właścicieli firm, księgowych i innych profesjonalistów zajmujących się finansami. W tym artykule przedstawimy szczegółową analizę różnych aspektów, zastosowań i wyzwań związanych z obliczaniem należności krótkoterminowych.

1. Co to są należności krótkoterminowe?

Należności krótkoterminowe to kwoty, które firma ma do otrzymania od swoich klientów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Mogą to być płatności za dostarczone towary lub usługi, należności z tytułu pożyczek udzielonych klientom lub inne formy zobowiązań finansowych. Należności krótkoterminowe są uważane za aktywa firmy, ponieważ reprezentują pieniądze, które firma ma prawo otrzymać w przyszłości.

2. Dlaczego obliczanie należności krótkoterminowych jest ważne?

Obliczanie należności krótkoterminowych jest istotne z kilku powodów:

 • Pomaga w planowaniu przepływu gotówki – Znając wartość należności krótkoterminowych, firma może lepiej zarządzać swoim przepływem gotówki. Może to pomóc w uniknięciu problemów z płynnością finansową i zapewnieniu, że firma ma wystarczające środki na bieżące wydatki.
 • Ułatwia monitorowanie zadłużenia klientów – Obliczanie należności krótkoterminowych umożliwia firmie monitorowanie zadłużenia klientów. Dzięki temu firma może szybko zidentyfikować klientów, którzy nie regulują swoich płatności na czas i podjąć odpowiednie działania w celu odzyskania tych należności.
 • Pomaga w ocenie zdolności kredytowej – Banki i inne instytucje finansowe często analizują należności krótkoterminowe firmy, aby ocenić jej zdolność kredytową. Im większa wartość należności krótkoterminowych, tym większe ryzyko dla wierzycieli. Dlatego ważne jest, aby firma miała zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

3. Jak obliczyć należności krótkoterminowe?

Obliczanie należności krótkoterminowych może być stosunkowo proste, jeśli firma ma dokładne dane dotyczące swoich klientów i ich płatności. Poniżej przedstawiamy kroki, które można podjąć w celu obliczenia należności krótkoterminowych:

3.1 Zidentyfikuj wszystkie nieuregulowane faktury

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie wszystkich nieuregulowanych faktur, które firma ma do otrzymania od swoich klientów. Może to obejmować faktury za dostarczone towary lub usługi, faktury za pożyczki udzielone klientom lub inne formy zobowiązań finansowych.

3.2 Określ terminy płatności

Następnie należy określić terminy płatności dla każdej faktury. Termin płatności to data, do której klient powinien uregulować swoje zobowiązanie. Może to być na przykład 30 dni od daty wystawienia faktury.

3.3 Oblicz wartość należności krótkoterminowych

Wartość należności krótkoterminowych można obliczyć, sumując wartość wszystkich nieuregulowanych faktur, które mają termin płatności w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Na przykład, jeśli firma ma 10 nieuregulowanych faktur o wartości 1000 złotych każda, z terminem płatności w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wartość należności krótkoterminowych wynosi 10 000 złotych.

4. Wyzwania związane z obliczaniem należności krótkoterminowych

Obliczanie należności krótkoterminowych może być skomplikowane ze względu na kilka czynników. Poniżej przedstawiamy niektóre z tych wyzwań:

 • Nieuregulowane płatności – Jeśli firma ma klientów, którzy nie regulują swoich płatności na czas, może to wpływać na dokładność obliczeń należności krótkoterminowych. W takim przypadku firma powinna podjąć działania w celu odzyskania tych należności lub uwzględnić je jako ryzyko w swoich obliczeniach.
 • Zmienne terminy płatności – Niektórzy klienci mogą mieć zmienne terminy płatności, co utrudnia obliczenie wartości należności krótkoterminowych

  Aby obliczyć należności krótkoterminowe, należy zsumować wszystkie krótkoterminowe zobowiązania finansowe, takie jak faktury, kredyty krótkoterminowe, wynagrodzenia do wypłaty itp. Następnie od tej sumy odjąć krótkoterminowe aktywa finansowe, takie jak należności od klientów, zapasy itp. Otrzymany wynik będzie stanowił wartość należności krótkoterminowych.

  Link tagu HTML do strony https://glamourlook.pl/ można utworzyć w następujący sposób:

  Glamour Look

  [Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ