Jeśli chcesz wystartować z własnym biznesem, musisz podjąć kilka ważnych decyzji m.in. w jakiej formie prowadzić działalność oraz jaki wybrać rodzaj opodatkowania. Kwestią oczywistą jest przygotowanie zaplecza techniczno-lokalowego, gdyż nie możesz prowadzić firmy „na kolanie”. Nie warto lekceważyć biznesplanu i strategii rozwoju, gdyż oba narzędzia ułatwią Ci realizację celów i utrzymanie się na rynku. Na samym początku musisz wziąć pod uwagę także koszty założenia firmy, których wysokość jest uzależniona od formy prowadzenia działalności. Sprawdź zatem, ile kosztuje własna firma.

Koszty założenia firmy jednoosobowej i spółki cywilnej

W Polsce nieprzypadkowo dominuje jednoosobowa działalność gospodarcza. Tania księgowość i prosta procedura rejestracji firmy zdecydowanie przemawiają za wyborem właśnie tej formy działalnością. Kolejnym atutem są niskie koszty założenia firmy, które w wielu przypadkach będą wynosić 0 zł.

Rejestracja jednoosobowej działalności oraz spółki cywilnej wymaga jedynie wypełnienia wniosku zgłoszeniowego CEIDG-1 (formularz dostępny na stronie prod.ceidg.gov.pl) i wysłania go do właściwego urzędu gminy lub miasta. Aby podpisać wniosek, musisz udać się do urzędu albo skorzystać z darmowego profilu zaufanego. Koszty rejestracji firmy występują jedynie gdy:

  • chcesz posłużyć się podpisem elektronicznym (cena ok. 300 zł)
  • chcesz wysłać formularz pocztą (ok. 30 zł za poświadczenie podpisu u notariusza).

Koszty założenia spółki handlowej

Zgoła inaczej przedstawia się sytuacja przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność pod postacią spółki handlowej, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) czy spółki partnerskiej. Taką firmę musisz zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym, co wymaga opłaty w wysokości 500 zł. Dodatkowo musisz liczyć się z następującymi kosztami:

  • ogłoszenie w monitorze sądowym – 100 zł,
  • podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany od umowy i aktu założycielskiego – 0,5% od kapitału spółki,
  • taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego – wysokość zależy od kancelarii notarialnej, maksymalne stawki oblicza się na podstawie kapitału zakładowego spółki.

Inne koszty otwarcia działalności gospodarczej

W wielu przypadkach państwo nakłada na przedsiębiorcę ograniczenia w wykonywaniu działalności, wynikające z konieczności ochrony interesu publicznego (tj. zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska). Jeśli chcesz pracować w branży wymienionej w art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r., czekają Cię koszty związane z uzyskaniem stosowanych uprawnień: licencji, zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanych.

Inne koszty założenia firmy mogą wynikać z wyrobienia firmowej pieczątki (ok. 30 zł) oraz z założenia i prowadzenia firmowego rachunku bankowego (można znaleźć konto za 0 zł). Dodatkowe koszty w wysokości kilkunastu-kilkudziesięciu złotych mogą pojawić się wskutek konieczności opłacenia zaświadczenia np. z urzędu skarbowego lub urzędu gminy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ