Polisy na życie są coraz częściej wykupywane przez Polaków, mimo to ich popularność nadal jest zbyt mała. Wizerunek ubezpieczycieli nieco poprawia dobra polisa na życie w Nationale Nederlanden, która pozwala na wypłatę milionowych świadczeń w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jednak śmierć ubezpieczonego nie jest jedynym powodem, czy ubezpieczyciel wypłaca świadczenie. Dlaczego zatem warto ubezpieczyć się na życie?

Ubezpiecz życie z Nationale Nederlanden


Większość polis na życie jest zbudowana dość podobnie. Ubezpieczony, który wskazuje osoby uposażone, podpisując polisę ubezpieczeniową wskazuje sumę ubezpieczenia, jaka ma być wypłacona po jego śmierci wskazanym osobom. Ubezpieczenia na życie w Nationale Nederlanden obejmują swoim zakresem także dodatkowe zdarzenia ubezpieczeniowe. Ubezpieczony ma zagwarantowaną wypłatę świadczenia dla swojej rodziny na wypadek swojej śmierci, przy czym wysokość tego świadczenia może sięgać nawet 1 miliona złotych. Podobna kwota może być oddana do dyspozycji ubezpieczonego lub jego rodziny także w przypadku trwałej niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji. Świadczenie w przypadku stwierdzenia niezdolności do egzystencji można przeznaczyć zarówno na leczenie, jak i na inne dodatkowe potrzeby, wynikające z obniżonego statusu finansowego chorego.

Ubezpieczenia na życie w Nationale Nederlanden


Dużym atutem ubezpieczenia na życie, jakie oferuje NN, jest łatwość podpisania umowy oraz możliwość jednoczesnego doubezpieczenia kilku osób. W ramach jednej polisy ubezpieczonych może być nawet 10 członków rodziny. Część potencjalnych ubezpieczonych brak podpisanej umowy ubezpieczenia na życie tłumaczy wysokością składek, jakie należy odprowadzić do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel oferuje dodatkowe zniżki w przypadku wybranych form płatności, w zależności od częstotliwości opłacania składki czy też w sytuacji, gdy z ubezpieczeń na życie w NN korzysta dodatkowo co najmniej jedna osoba.

Nie tylko ubezpieczenie na życie


Klienci nie muszą już wybierać: ubezpiecz zdrowie lub ubezpiecz życie Z Nationale Nederlanden można ubezpieczyć życie i zdrowie, korzystając z jednej polisy. W ramach dodatkowej polisy na zdrowie można się ubezpieczyć na wypadek zachorowania na nowotwory, przy czym w tym przypadku ubezpieczony pacjent może korzystać z dodatkowych środków finansowych w przypadku zdiagnozowania nowotworu u ubezpieczonego. Dobra polisa na życie w Nationale Nederlanden pozwala na skorzystanie z dodatkowej opieki medycznej, jaką gwarantuje swoim klientom ubezpieczyciel. Dużym atutem ubezpieczeń oferowanych przez NN jest również możliwość skorzystania z dodatkowych programów i rozwiązań, skierowanych do ubezpieczonych klientów. Jeden z nich to gwarancja wypłaty świadczenia w wysokości 5 000 złotych jako finansowe wsparcie rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego. Samo świadczenie ma stanowić realne wsparcie finansowe na poczet poniesienia kosztów związanych z pochówkiem ubezpieczonego. Reszta świadczenia wypłacana jest w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ